About

Tittel: Under

To mørke bronseavstøpninger er dette rommets omdreiningspunkter. Den minimale installasjonen gir et presist, nesten klinisk førsteinntrykk. Men vi ser snart at objektene
er organiske, nesten levende, og kanskje får vi lyst til å strekke ut en hånd for å berøre dem. Og det er lov. Mona Næss ønsker at vi skal få en taktil og dermed erfaringsutvidet opplevelse av hennes arbeider.

Kunstneren har i Under helt konkret trukket inn elementer fra kunstforeningens eget nærområde. På vårparten, da man anla ”Foreningens hage”, ble gamle busker og vekster tatt bort og lagt i søppelsekker for bortkjøring. Ingen tenkte på at det var noe å ta vare på. En gammel tørr rosebusk-rot og noe støvete kvist og kvast har vel ingen verdi? Og noe måtte jo bort for at nye, friske og etter hvert bugnende vekster skulle få plass. De fleste av oss ville gjort noe lignende, men kunstneren ville det annerledes. Mona Næss har lenge arbeidet med ”usynlige lag” i naturen. Hun ønsker å bringe fram de delene av virkeligheten vi som regel overser. Slik stiller hun viktige spørsmål ved synet på hva vi regner som verdifullt, og hun gir oss en mulighet til å reflektere over alle de ulike betydningslagene vi har rundt oss, og å være oss bevisst det såkalt usynlige i vår egen hverdag. Nettopp det som kan befinne seg under.

I bronsens tyngde og estetiske overflate er det unnselige plantematerialet blitt løftet fram, samtidig som prosjektet bærer i seg et etisk fundament vel så viktig som det visuelle uttrykket. I installasjonen finnes det dessuten et tredje element; en eske med en bunke fotografier av en rosesort som er utrydningstruet. Innholdet i esken er tilgjengelig for alle.
Det er bare å ta.»
Anne Karin Jortveit/kurator/KOMPANIUM

 

Østlandsutstillingen 2012:

Download the catalog here (PDF)

 

Omtale i The huffington Post 2014
«Repurposing with a passion», The Huffington Post 

 

Saatchi Art
www.saatchiart.com/monanass

 

Public art and ecology magazine – China:

Download the magazine here (PDF)

 

Ceramics: Art & Perception

Download full article (PDF)

Aftenposten:

Download full article (PDF)

Klassekampen:

Kunstkritikk.no:


On the Edge


Download full program (PDF)